Na kontaktoni:

Ku ndodhemi :

Gjimnazi "Qemal Stafa"

Sheshi Rilindja

Rruga e Durresit

tel: +355 (0) 4 2 226 620

Fax:++355 (0) 4 2 226 620

E-mail: elidrita@gmail.com

E-mail: qemalstafa_tirane@yahoo.com

Link-et më të përdorura:

Ministria e Arsimit dhe Sporteve, synon

edukim cilësor për këdo e kudo në arsimin parauniversitar. Arritje të standardeve bashkëkohore evropiane në arsimin universitar. Impulse konkrete në kërkimin shkencor dhe potencialin njerëzor, me qëllim impaktin e drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit.

Globe
Globe
Globe

Misioni i IZHA-s është që tu ofrojë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe institucioneve arsimore të të gjitha niveleve ekspertizë dhe këshillim me nivel të lartë profesional, të mbështetur në rezultatet e punës kërkimore-studimore dhe praktikës së arsimit.

Na ndiqni në facebook...

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) është institucion i posaçëm teknik dhe profesional për organizimin e provimeve kombëtare në sistemin parauniversitar, pranimeve në universitete dhe Provimeve të Shtetit për profesionet e rregulluara. Ajo analizon dhe interpreton rezultatet e provimeve dhe vlerësimeve kombëtare, sipas standardeve bashkëkohore, duke ofruar të dhëna të rëndësishme për tregues të ndryshëm të zhvillimit të shkollës apo sistemit arsimor në tërësi .

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) është krijuar me VKM Nr. 1013, datë 10/12/2010, e cilësuar si person juridik, publik dhe buxhetor, në varësi të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës.

Historiku
Aktivitete
Rreth shkolles
Kontakt
Faqja kryesore
Matura

Gjimnazi "Qemal Stafa"

Departamentet